Lyderio savybės

Geras lyderis žino,kas yra pokyčių valdymas, nes jis privalo nuolat prie jų prisitaikyti pats ir atitinkamai nukreipti savo vairuojamą laivą. Tačiau tai – ne vienintelė savybė, kurios reikia lyderiui. Koks galėtų būti gero lyderio portretas?

Žino, kad lyderiais negali būti bet kas

PokyčiaiViso pirma, lyderis negalvoja, kad vyksta viskas atsitiktinai. Jis suvokia, kad žmonės yra skirtingi. Kad tik vienas iš nedaugelio yra lyderis. Ir tas lyderis yra būtent jis. Štai dėl ko jis priima tam tikrus sprendimus teisingai. Lyderio savybė – žinojimas, kad būtent jis yra lyderis. Tai nėra savaime garbė – tai sunkus kelias, tai didelė atsakomybė būti ganytoju, kad tavo avelės nenuklystų. Pripažįsta savo vertę ir tiki savimi, tačiau tai nereiškia, kad tampa arogantiškas. Pripažinti vertę – tai nebėgti nuo tiesos, nuo pašaukimo ir eiti sunkiu savo keliu. Nesidairyti į kitus, kurie nėra lyderiai – nes jų pasirinkimai ir lemtis tiesiog kiti.

Nuolatos mokosi

Lyderis niekada nemiega ant laurų, jis prisėda tik trumpam ir vėl visada juda. Jam pokyčių valdymas yra nuolatinis darbas, nes nuolatos viskas juda, keičiasi. Stagnacija neša mirtį ir pabaigą. Kai viskas baigiasi, negali nieko daugiau padaryti. Todėl lyderis mokosi, jis stengiasi, kad viskas būtų taip, kaip turi būti.

99 proc. analizuoja, 1 kerta

Taip pat pokyčių valdymas susijęs ir su analize, stebėsena. Lyderis yra labai ryžtingas, jis padaro ryžtingesnius sprendimus nei kitų, jis sukuria pokyčius. Tačiau ta drąsa yra ne karštakošio užsidegimas, o teisingi stiprūs sprendimai, prieš tai viską labai gerai išanalizavus. Jis nedaro visko pats: jis tam skiria žmogiškąsias pajėgas, kad galėtų viską išanalizuoti.

Kuria ilgos perspektyvos strategiją

Lyderis kuria pačią ilgiausią strategiją. Jis galvoja apie labai tolimus laikus, jis žiūri taip toli į priekį, kaip tai yra įmanoma. Suvokiant ir įvertinant, kad ateitis gali būti ir visai kitokia, nei dabar tikimasi. Tačiau lyderis stengiasi sukontroliuoti tam tikras rizikas ir apsidrausti, turėti planą B. Strategija – vienintelis būdas sukurti tai, ką kuria lyderis.

Nepriskiria visų nuopelnų sau

Tikras lyderis neprisiima visų nuopelnų sau, nes tai yra daugybės žmonių darbas, žvelgiant į apačią. Žvelgiant į viršų yra dar svarbiau – lyderis žino, kad šioje žemėje jis taip pat yra tik kažkieno avelė ir turi būti dėkingas, kad jam yra leista eiti tokiu keliu, o gal būti už rankos vedamam.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>