Bylos versle

Kokias bylas dažniausiai sprendžia verslo teisė? Ką apie teismus ir verslą gali papasakoti patyrę advokatai? Kalbamės su vienu amerikiečių teisininku, kuris puikiai išmano verslo teisę.

Kada verslui reikėtų pradėti bendradarbiauti su advokatais? Ar tai reikalinga, jeigu viskas daroma skaidriai?

Juridicon teisininkaiKaip matome, jau jūsų klausime atsispindi tam tikra visuomenėje populiari stigma. Jūs klausiate taip, tarsi advokatai ir teisė būtų reikalinga ten, kur kažkas nešvaraus. Tačiau tai tas pats, kas sakyti, jog visas kelių eismas yra nešvarus vien dėl to, kad jis turi savo taisykles, ir kad kai kur patruliuoja policija. Verslo teisė turi daugybę įvairių smulkių teisinių aspektų, kurie gali būti nežinomi patiems verslininkams. Tad tais atvejais, kai neturima advokatų, galima kartais labai suklysti. Visai ne iš piktų kėslų ar blogos valios, o tiesiog nežinant savo teisių, galima nusižengti verslo etikai, konkurencingumo įstatymams, įvairiems įteisintiems prekybiniams susitarimams, o kur dar reklamos teisė. Taigi, teisininkai verslui reikalingi tam, kad padėtų palaikyti tvarką, kad pasakytų, kas galima, kas negali. Ir žinoma, jie padeda tada, jeigu kažkas ima riboti bei pažeidinėti šio verslo teises. Kuo didesnis verslas, tuo daugiau jis sektorių apima įvairiose skirtingose srityse, ir tuo labiau reikia teisininkų, galinčių turėti tam tikrą patarėjo bei kontrolieriaus vaidmenį.

Dėl ko dažniausiai verslas kelia kitiems bylas?

Skirtinguose sektoriuose keliamos skirtingos bylos. Dažnai pasitaiko bylų tarkime savo tiekėjams arba platintojams, rangovams. Kitaip tariant, tam tikros grandies dalims, su kuriomis yra bendradarbiaujama, ir kurios ima nesilaikyti susitarimų. Kai kuriems verslams tenka kelti bylas savo nemokiems užsakovams, ypatingai, kai tai yra didelio masto byla. Tenka kelti bylas ir konkurentams dėl plagijavimo, kažkokių konkurencijos etikos ar fundamentalių susitarimų pažeidimo.

Ir dėl ko verslui yra keliamos bylos?

Tiesiog apsukite šį klausimą ir paaiškės. Lygiai taip pat kiti verslai tau gali iškelti bylą, jeigu kažką pažeidei. Taip pat, dar gali kelti ir valstybė bei įvairios valstybinės, tarptautinės priežiūros institucijos, siekiančios užtikrinti sklandumą bei sąžiningumą verslo aplinkoje.

Kas yra įdomaus advokato darbe?

Įdomu yra vykdyti visą tyrimą, rinktis duomenis apie savo atstovaujamą pusę, ir apie priešingą. Tikrai teismai nebūna tokie spalvingi ir įdomūs, kokius juos piešia, pavyzdžiui, kinas. Ir advokatai nesako tokių įspūdingų kalbų. Tačiau svarbu būna surinkti faktinius įrodymus, kurie ir tampa rimčiausiais argumentais.

Submit comment

Allowed HTML tags: <a href="http://google.com">google</a> <strong>bold</strong> <em>emphasized</em> <code>code</code> <blockquote>
quote
</blockquote>